Varför körsång?

Andra teambuildingsaktiviteter handlar om att tävla och slå ut andra. 

Körsång är en äkta sammansvetsande aktivitet där alla kommer till sin rätt!

Alla kan delta! Körsång bygger på att man går ihop och stöttar varandra! Man blir bevisat friskare och mer samarbetsvillig. Oxytocinet flödar i kroppen efter ett sångpass. 

I körsång tränar man följande förmågor:

  • Ta egna initiativ och leda andra
  • Lyssna
  • Följa 
  • Se sin egen viktiga del i helheten

Dessutom har man otroligt kul!

Företagskör

Förslag till upplägg:

  • Aktivitet: En serie av körsångspass. 5-10 pass är att      rekommendera för att kunna få till en grupprocess.
  • Gruppstorlek: Val av lokal avgör taket.
  • Pris: Varierar utifrån företagets behov.

Kontakta mig så berättar jag mer!

På er konferens eller firmafest

Förslag på upplägg: 

  • Aktivitet: Körsång som teambuilding under 2 timmar.
  • Plats: Där ni är. Vill ha hjälp att ordna lokal, säg till!
  • Pris: Varierar utifrån företagets behov.

Kontakta mig så berättar jag mer!

Avfallsenheten på Svenljunga kommun

- Tackar för en väl genomfört eftermiddag med körsång. Jag känner att det blev så bra jag trott eller kanske till och med bättre än vad jag förväntat mig. Tror att tiden var ganska väl matchat. Lite glatt överraskad över att vissa medarbetare som inte tar någon plats normalt nu klev fram och tog ansvar. 

Magnus Eriksson
Avfallschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avfallsenheten Svenljunga kommun

 

 

Sångglädje! Sångglädjen för människor samman!