Friskvårdskör och teambuilding

Körsång är en äkta sammansvetsande aktivitet!

I körsång tränar man följande förmågor:

 • Ta egna initiativ och leda andra
 • Lyssna
 • Följa 
 • Se sin egen viktiga del i helheten
 • Kännedom om kropp, andning och röst

Dessutom är det otroligt roligt och energigivande!

Exempel på innehåll i ett sångpass:

 • kroppsuppvärmning
 • röstuppvärmning
 • kontaktskapande övningar
 • sånger med enkla stämmor
 • skratt, rörelse och gemenskap

Friskvårdskör - stärker hälsa, trivsel och samverkan!

Körsång på arbetsplatsen är en skattefri personalvårdsförmån. Körsång är hälsofrämjande och bidrar till ökad trivsel, gemenskap och bättre samverkan på arbetsplatsen. 

Förslag på upplägg och prisexempel:

 • Körsång: 10 pass a 45 minuter
 • Utrustning: Keyboard (den tar jag med)
 • Plats: Där ni är.
 • Gruppstorlek:5-25 personer
 • Pris: 17 500kr 

Skatteverkets regler kring friskvård 

Kick off

Förslag på upplägg och prisexempel: 

 • Körsång: 1 pass a 2 x 60 minuter.
 • Utrustning: Keyboard medtages. 
 • Plats: Där ni är. Vill ha hjälp att ordna lokal, säg till!
 • Gruppstorlek: Så många som får plats i lokalen
 • Pris: 7 500kr

 

Alla priser är exl. moms. Kostnader för eventuell övrig nödvändig utrustning som PA (mikrofoner, högtalare) samt resa kan tillkomma. 

Upplägg och pris ovan är endast exempel. Syftet är att du som köpare lättare ska få en uppfattning om innehåll och prisbild. Jag skräddarsyr naturligtvis gärna upplägg efter era särskilda behov och önskemå!

Kontakta mig så berättar jag mer!

Lotta

Avfallsenheten på Svenljunga kommun

- Tackar för en väl genomfört eftermiddag med körsång. Jag känner att det blev så bra jag trott eller kanske till och med bättre än vad jag förväntat mig. Tror att tiden var ganska väl matchat. Lite glatt överraskad över att vissa medarbetare som inte tar någon plats normalt nu klev fram och tog ansvar. 

Magnus Eriksson
Avfallschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avfallsenheten Svenljunga kommun

 

 

Sångglädje! Sångglädjen för människor samman!